Loading…
Afghanistan-uka 2014 er den første i det som forhåpentligvis blir en tradisjon. I denne uka er Norges Afghanistan-krefter i sving. Forskermiljøene, norske organisasjoner som jobber i og med Afghanistan, afghanske kulturforeninger og en rekke andre aktører bidrar med seminarer, debatter og kulturarrangementer i et stort og variert program. Både internasjonale og afghanske forskere tar veien til Norge for å ta plass i paneler og bak talerstoler. Hovedbidragsytere til årets program er Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka. Uka blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad. 
avatar for Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anne-Grete Strøm-Erichsen har vært forsvarsminister i to perioder, fra 2005-2009, og fra 2012 til den daværende regjeringen gikk av etter stortingsvalget i 2013. Strøm-Erichsen var helse- og omsorgsminister fra 2009 frem til hun ble utnevnt til sin andre periode som forsvarsminister i 2012. Hun var kommunalråd og medlem av Bergen bystyre da hun ble valgt inn på Stortinget i 2005, og har vært ordfører og bystyreleder i Bergen.

My Innledere Sessions

Monday, March 17
 

13:00 CET