Loading…
Afghanistan-uka 2014 er den første i det som forhåpentligvis blir en tradisjon. I denne uka er Norges Afghanistan-krefter i sving. Forskermiljøene, norske organisasjoner som jobber i og med Afghanistan, afghanske kulturforeninger og en rekke andre aktører bidrar med seminarer, debatter og kulturarrangementer i et stort og variert program. Både internasjonale og afghanske forskere tar veien til Norge for å ta plass i paneler og bak talerstoler. Hovedbidragsytere til årets program er Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka. Uka blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad. 
avatar for Muzhda Rezaee

Muzhda Rezaee

Muzhda Rezaee was born and raised in Afghanistan. She has firsthand experience of the impact of civil war and the Taliban regime on Afghan girls, and has learned the value of education at the cost of not having access to it. She has strived for education all her life at the extreme conditions of one of the least
developed countries in the world. Finishing her studies in International Development at the University of Oslo, Muzhda is an Afghan women’s rights activist and researcher. She is currently working on her research paper about women empowerment through aid, in particular Norwegian International Aid. Her paper explores the effect of education on women empowerment in Afghanistan

My Innledere Sessions

Monday, March 17
 

13:00 CET